OPLYSNINGSPLIGT OM PERSONDATA TIL KUNDER

Retningslinjer for behandling af personoplysninger for kunder i forbindelse med opfyldelse af aftale hos Vagner Knudsen og Sønner A/S, cvr.nr. 35709312

Vagner Knudsen og Sønner A/S er såkaldt dataansvarlig. Vores kontaktoplysninger er:

Vagner Knudsen og Sønner A/S, Heimdalsvej 5, 7200 Grindsted

Tlf.: 75 32 18 66    Mail: vks@vks.dk

Som følge af din aftale med Vagner Knudsen og Sønner A/S accepterer du denne privatlivspolitik.

Oversigt:

 1. Generelt
 2. Personoplysninger
  1. Hvad er personoplysninger
  2. Hvor længe opbevarer vi personoplysninger
  3. Hvad bruger vi personoplysninger til
  4. Retten til indsigt i dine personoplysninger
  5. Retten til berigtigelse af dine personoplysninger
  6. Retten til sletning af dine personoplysninger
  7. Beskyttelse af personoplysninger
  8. Ændring i behandlingen af personoplysninger
 3. Kontakt

1. Generelt

Gennem din aftale med Vagner Knudsen og Sønner A/S indsamles der personoplysninger om dig.

Disse retningslinjer er udarbejdet ud fra EU`s Databeskyttelsesforordning, som fik virkning i Danmark fra d. 25. maj 2018, samt den nye danske databeskyttelseslov, der supplerer reglerne i databeskyttelsesforordningen og den nuværende persondatalov (samlet ”gældende lovgivning”).

Nedenfor kan du læse om de informationer, der indsamles, herunder hvordan oplysningerne behandles, hvad de bruges til, hvem der har adgang til oplysningerne, og hvem du kan kontakte, hvis du har spørgsmål eller indsigelser vedrørende de indsamlede oplysninger.

2. Personoplysninger

2.1 Hvad er personoplysninger?

Vagner Knudsen og Sønner A/S beder om dine almindelige kontaktoplysninger, når du indgår aftale med Vagner Knudsen og Sønner A/S. Det er primært oplysninger som navn, adresse, postnummer, telefon- og mobiltelefonnummer, e-mail mv. Oplysninger vedr. aktie- og eller anpartsselskabs navn, adresse mv. vedrører ikke fysisk person og er derfor ikke omfattet af persondataforordningen.

Der personoplysninger, som vi indsamler, bruges til at identificere dig som kunde samt levere de services, du har købt hos os.

De personoplysninger, som vi indsamler i forbindelse med opfyldelsen af aftalen, vil blive opbevaret i vores IT -system.

2.2 Hvor længe opbevarer i personoplysninger?

Opbevaring af personoplysninger afhænger af, hvor længe din aftale med Vagner Knudsen og Sønner A/S består.

Når du køber en service hos Vagner Knudsen og Sønner A/S, har vi brug for dine personoplysninger som dokumentation, indtil servicen er leveret og betalt.

Under det løbende aftaleforhold opbevares de oplysninger, vi har indsamlet på dig i vores IT -system, hvorefter personoplysningerne arkiveres.

Dine personoplysninger vil som udgangspunkt efter gældende regler blive opbevaret hos Vagner Knudsen og Sønner A/S i en periode på 5 år fra udgangen af det regnskabsår, materialet vedrører. Når personoplysningerne ikke længere er relevante, og vi ikke ifølge bogføringsloven er forpligtet til at opbevare oplysninger, vil alle personoplysninger vedrørende dig blive slettet.

2.3 Hvad bruger vi personoplysninger til?

De personoplysninger, vi indsamler om dig i forbindelse med opfyldelse af vores aftale, bruges først og fremmest til almindelig kundeadministration, herunder eksempelvis til opfyldelse af den aftale, du har indgået med Vagner Knudsen og Sønner A/S og fremsendelse af faktura.

Oplysningerne vil som udgangspunkt ikke blive videregivet til tredjepart. Imidlertid kan dine almindelige kontaktoplysninger videregives til vores samarbejdspartnere, såfremt vi har brug for deres hjælp til opfyldelsen af aftalen.

Derudover kan vi behandle dine oplysninger, hvis behandlingen er nødvendig for, at Vagner Knudsen og Sønner A/S (eller tredjemand) kan forfølge en legitim interesse, medmindre hensynet til dig går forud herfor.

Anden videregivelse tillades kun, såfremt gældende lovgivning undtagelsesvis tillader videregivelse af personoplysninger.

2.4 Retten til indsigt i dine personoplysninger

Du har som kunde hos Vagner Knudsen og Sønner A/S ret til at få vores bekræftelse på, om personoplysninger vedrørende dig selv behandles og i givet fald adgang til personoplysningerne.

Du er tillige berettiget til at anmode om og modtage personoplysninger om dig selv, som du har afgivet til Vagner Knudsen og Sønner A/S (dataportabilitet). Du er desuden berettiget til at gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger.

2.5 Retten til berigtigelse af dine personoplysninger

Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget af Vagner Knudsen og Sønner A/S uden unødig forsinkelse.

2.6 Retten til sletning af dine personoplysninger

Du har ret til at få personoplysninger om dig selv slettet af Vagner Knudsen og Sønner A/S uden unødig forsinkelse, hvis Vagner Knudsen og Sønner A/S ikke fortsat har en legitim interesse i at opbevare dine personoplysninger.

Bemærk venligst, at såfremt Vagner Knudsen og Sønner A/S i henhold til gældende lovgivning er forpligtet til at opbevare oplysningerne, kan du ikke kræve, at dine personoplysninger slettes.

2.7 Beskyttelse af personoplysninger

Ifølge gældende lovgivning skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Vi gemmer de personlige oplysninger, du afgiver, i Vagner Knudsen og Sønner A/S` IT system.

Vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at afgøre, om vores behandling af personoplysninger håndteres forsvarligt og under hensyntagen til dine rettigheder som kunde.

2.8 Ændringer i behandlingen af personoplysninger

Vi forbeholder os ret til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandling af personoplysninger.

3 Kontakt

Hvis du ønsker adgang til dine oplysninger, som er registreret hos Vagner Knudsen og Sønner A/S, skal du rette henvendelse til Vagner Knudsen og Sønner A/S på e-mail: vks@vks.dk

Er der registeret forkerte data, eller har du andre indsigelser, skal du rette henvendelse samme sted. Du har mulighed for at få indsigt i, hvilke informationer der er registeret om dig.

Hvis du ønsker at klage over Vagner Knudsen og Sønner A/S` behandling af dine personoplysninger kan dette ske til:

Datatilsynet
Borgergade 28,5
1300 København K
Tlf.: 33 19 32 00

E-mail: dt@datatilsynet.dk

Du kan læse mere om databeskyttelsesreglerne på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk

Med venlig hilsen

Vagner Knudsen og Sønner A/S 

close
Din bestilling
close
Udfyld kontaktoplysninger
close
Navn
Email
Telefon
Adresse
Postnummer
By
OBS!
Dette er en bestilling, som først er bindende, når vi har bekræftet din ordre. Priserne er inkl. levering og montering. Du modtager først en faktura efter vi har leveret og monteret din bestilte løsning. Vi kontakter dig inden for 1 hverdag om leveringstidspunkt, der passer dig, og evt. særlige forhold samt den endelige pris.
Kontakt os i dag
close-primary

Kontakt os i dag

Telefon 75 32 18 66
vks@vks.dk

Eller vil du gerne ringes op?

Udfyld kontaktformularen, så vender vi retur.

  Navn

  Email

  Telefon