Totalløsninger til industrien

Vi tilbyder totalløsninger til industrien og kan stå for hele opgaven indenfor flere felter f.eks.:

• VVS
• Ventilation / klima 
• Trykluft 
• Køleinstallationer 
• Gasinstallationer 
• Kedelcentraler 
• Smedearbejde 
• Energiløsninger – herunder energioptimering

Vi er gerne med helt fra starten af et projekt og fungerer ofte som sparringspartner for virksomheden, så vi sammen når frem til den bedste løsning.

Vi er Certificeret Energivejlder og Certificeret Vådrumsinstallatør, hvor vi i samarbejde med Teknologisk Institut har opnået denne titel.

Vores dygtige medarbejdere står altid klar til at servicere og energioptimere dine installationer så du bl.a. opnår:

  • Øget driftssikkerhed
    Sikring mod dyre nedbrug og driftsstop gennem løbende service og overvågning på dine energiforbrugende installationer såsom industriinstallationer, ventilation, udsugning m.m..
  • Ressourcebesparelser
    Vi følger udviklingen inden for feltets teknologi og kan derfor skabe større besparelser på energi- og vandforbruget ved eksempelvis at udskifte elmoterer, termostater, ventilatorer, pumper eller andet.
  • Intelligent energiforbrug
    Vi kan trimme anlæg, så driften bliver mere effektiv. Dette kan eksempelvis være udnyttelse af din overskudsvarme.

Se mere om: