Udskiftning af varmeveksler

God energiøkonomi og større sikkerhed

Lad os forfine dit fjernvarmeanlæg med en moderne varmeveksler til fjernvarme.
Når du modtager fjernvarmevandet fra dit lokale varmeværk, så løber det igennem en veksler. I varmeveksleren overføres varmen til boligens centralvarmesystem eller brugsvand. Derudover sørger varmeveksleren for den bedste afkøling af fjernvarmevandet - og det er god varmeøkonomi.
Denne varmeløsning kaldes indirekte opvarmning eller to-kreds system.

Bestem selv fremløbetemperaturen

Med en moderne varmeveksler kan du selv bestemme fremløbstemperaturen inde i boligen, som er afgørende for at du har en god energiøkonomi.

Samtidig giver det dig ekstra sikkerhed. Varmeveksleren sikrer, at husets installationer er helt adskilt fra Fjernvarmesystemet uden for huset.

Fordele ved centralvarmesystemet

Trykket i et centralvarmesystem er meget lavere, end trykket i fjernvarmenettet. Det er rigtigt godt – for det minimerer risikoen for skade på din ejendom og inventar i form af f.eks. radiatorsprængning. Dette er særligt aktuelt, hvis du bor i et ældre hus med gamle radiatorer og rør.

Her skaber vi varmeveksler-løsninger

Vi rådgiver om og installerer varmeveksler i hele Syd- og Midtjylland – herunder bl.a. i Grindsted, Billund, Vejle Esbjerg, Varde, Herning, Vejen, Kolding, Horsens.

Læs mere om: