Jordvarme

Blot 1 meter nede i jorden kan der hentes masser af energi

Invester i et jordvarmeanlæg og bliv stort set selvforsynende med energi til opvarmning og varmt brugsvand i din bolig. Det betaler sig hurtigt ind – og herefter kan du betragte enegien som gratis.

Det er faktisk ganske enkel

Med et jordvarmeanlæg pumpes der løbende væske rundt i ca. 300 m slanger, som er nedgravet i din have. Væsken opvarmes af den oplagrede energi i jorden. I selve varmepumpeunitten sættes den jordopvarmede væske under tryk, den oplagrede energi i væsken ”trækkes” ud og distribueres til boligens varmtvandsbeholder.

Den lodrette varmepumpeboring

Er der ikke plads til de 300 m slange til nedgravning (er grunden for lille), så kan du i stedet vælge en lodret jordvarmeløsning. Varmen hentes her op fra jorden via 100-150 m lodrette rør. Det er meget effektivt, men også en smule dyrere i etablering end en almindelig jordvarme løsning.

Få energien flere gange igen

Det er helt sikkert: Med et jordvarmeanlæg får du 3-4 gange større energimængde ud af anlægget, end du bruger til at drive anlægget. Hver gang du betaler for 1 kWh, får du altså 3-4 igen.
Der er altså tale om rent overskud.

Hvad er COP?

Varmepumpens effektivitet måles i COP (Coefficient of Power). 
Er varmepumpens COP-tal på 4: Det betyder, at du henter 4 gange så meget energi ud af anlægget, som du bruger til at drive det. 
COP-værdien er helt naturligt større for jordvarme end for luft-til-vand- eller luft-luft-varmepumper. Det skyldes at jordens temperatur om vinteren (1 meter nede i jorden) er højere end udeluftens temperatur

Investeringen i kr.

Et jordvarmeanlæg koster (foruden evt. radiatorer) typisk fra 120.000 kr. I løsningen får du nedgravning af 300 meter jordslanger samt opsætning af en unit med pumper, kompressor, varmeveksler, ventiler og automatik.

Få beregnet tilbagebetalingstiden og bliv overbevist

Kontakt os, fortæl os om dit forbrug og din bolig. Så kan vi estimere et anlæg og beregne din tilbagebetalingstid på dit anlæg. Du vil blive overrasket, hvor hurtigt du faktisk vil kunne hente gratis energi i jorden.

Her installerer vi jordvarmeanlæg

Vi rådgiver om og installerer jordvarme over i hele Syd- og Midtjylland – herunder i bl.a. Grindsted, Billund, Vejle Esbjerg, Varde, Herning, Vejen, Kolding, Horsens.

Læs også om: